Sobustawska gmejna Worklecy

Gmejna Worklecy
Hłowna dróha 41
01920 Worklecy

telefon: 035796 96342
telefax: 035796 889706

e-mail: gemeinde(at)raeckelwitz.de
internet: https://www.raeckelwitz.de

Rěčne hodźiny

  • wutoru a štwórtk: 08:00 hodź. - 12:00 hodź. a 13:00 hodź. - 18:00 hodź.

Wjesnjanosta

  • Čestnohamtski wjesnjanosta: Clemens Poldrack
  • Rěčne hodźiny čestnohamtskeho wjesnjanosty: wutoru 16:00 hodź. - 18:00 hodź.

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse
IBAN: DE39 8505 0300 3110 0022 47
BIC:   OSDDDE81XXX

Předstajenje

Dwurěčna gmejna Worklecy leži w srjedźišću teritorija Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe". Wona je wot dalšich štyrjoch sobustawskich gmejnow wobdata.

We wjesnych dźělach Worklecy, Horni Hajnk, Wudwor, Nowa Wjeska, Smječkecy a Haty bydla na cyłkownje 11,5 qkm 1.150 wobydlerjow. Wjetšina wobydlerjow je dwurěčna.

Worklecy so w lěće 1280 k prěnjemu razej pod mjenom "Rokolewicz" naspomnichu. Dopokazane je tež, zo wobsteješe tu wot lěta 1304 sem ryćerkubło. Poslednja wobsydźerka, hrabinka Monika von Stolberg, přepoda ryćerkubło Malteseram. Mjez lětami 1903 a 2000 běše w něhdyšim knježim domje chorownja zaměstnjena. W tutym času narodźichu so w porodnej staciji kóžde lěto někak 1.000 dźěći.

Z Worklec pochadźa serbski duchowny a literat Michał Hórnik. Wón słušeše k hłownym wosobinam serbskeho kulturneho žiwjenja 2. połojcy 19. lětstotka. Dźensa nosytaj Worklečanska zakładna a srjedźna šula jeho mjeno. 1956 postajichu wobydlerjo pomnik k česći Michała Hórnika.

Wobydlerjam steji we Worklecach dobra infrastruktura k dispoziciji. Tak móža so nimo šule, pěstowarnje, nakupowanišćow a běrowa wjesnjanosty tež wjacore přemysłowe zawody wužiwać.

Zajimawe su stawizny wjesneju dźělow Smječkecy a Janska kupjel. Na kóncu 19. lětstotka so pod zemju brunica wudobywaše. Po tym, zo so na mineralach, syriku a železu bohata woda namakaše, wuwiwaše so tu přez sakske hranicy znaty kurowy a hojenski sanatorij. Dźensa je w twarjenach zaměstnjeny Dom "Swj. Jana" za psychisce chorych čłowjekow. Dom "Swj. Jana" so tučasnje zakładnje wobnowja.

Gmejna Worklecy poskića wopytowarjam mnoho zajimawostkow. K tomu słuša wosebje něhdyše ryćerkubło z parkom a kapałku w beuroniskim stilu we Worklecach. Dale móža sej turisća a lubowarjo přirody we wobšěrnych lěsach wuchodźować a na přikład najwjetši dub Hornjeje Łužicy pola Smječkec wobdźiwać. W Smječkecach wupłaći so tež wopyt małeje ewangelskeje cyrkwje w idyliskej přirodźe.

Žórło: Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe", "Wužitne informacije za wobydlerjow a hosći", 2003