Wobhladanja hódne twary a wosebitosće

Twarske pomniki

 • klóšter Marijina Hwězda ze zelowej zahrodu w Pančicach-Kukowje
 • putniska cyrkej ze studničku w Róženće
 • katolska farska cyrkej swj. Katyrny z pomnikoškitnym kěrchowom w Ralbicach
 • katolska farska cyrkej swj. Měrćina w Njebjelčicach
 • katolska farska cyrkej swj. jap. Symana a Judy Tadeja w Chrósćicach
 • katolska farska cyrkej swj Bena we Wotrowje
 • ewangelska cyrkej w Smječkecach
 • něhdyše ryćerkubło z parkom we Worklecach
 • něhdyše ryćerkubło w Šunowje
 • něhdyše ryćerkubło z parkom w Pěskecach
 • něhdyše ryćerkubło w Nowym Městačku

Kapałki, modlerske stołpy a swjate křiže

 • tykowane domye w mnoho wjeskach
 • rozpřestrěne lěsy a hola
 • hrodźišća we Wotrwje, w Kukowje a Kopšinje

Serbske nałožki a zarjadowanja

 • ptači kwas 25. januara
 • křižerjo
 • palenje chodojtow 30. apryla
 • mejestajenje 30. apryla
 • mejemjetanje
 • Mjezynarodny folklorny festiwal w Chrósćicach (dwulětnje)
 • Krabatowy kamjen w Miłoćicach
 • rězbarske dny kónc awgusta / spočatk septembra
 • film a dźiwadło