Zwjazkowa zhromadźizna

Zwjazkowa zhromadźizna je hłowny organ Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe" a rozsudźi w zakładnych naležnosćach zarjadniskeho zwjazka. Zwjazkowa zhromadźizna wobsteji z předsydy, pjećoch wjesnjanostow abo jich zastupjerow a z jědnaće čestnohamtskich zapósłancow sobustawskich gmejnow. Z rjadow zwjazkoweje zhromadźizny wuzwoli so městopředsyda zarjadniskeho zwjazka.
 

Sobustawojo 2019 - 2024

 1. Anders, Stefan z Pančic-Kukowa (předsyda) - wot 01.08.2022
 2. Kliman, Marko z Prawoćic (Gmejna Chrósćicy)
 3. Korjeńk, Marian z Chrósćic (Gmejna Chrósćicy)
 4. Nuk, Roman z Nuknicy (Gmejna Chrósćicy)
 5. Bulang, André (Gmejna Njebjelčicy) - wot 01.08.2022
 6. Kral, Tomaš z Njebjelčic (Gmejna Njebjelčicy) - wot 01.09.2022
 7. Liznarjowa, Claudia z Serbskich Pazlic (Gmejna Njebjelčicy)
 8. Škoda, Clemens z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 9. Cyž, Stefan z Časec (Gmejna Pančicy-Kukow) - wot 08.09.2022
 10. Rietscher, Peter z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 11. Šołta, Beno ze Žuric (Gmejna Pančicy-Kukow)
 12. Poldrack, Clemens z Wudworja (Gmejna Worklecy) - wot 01.08.2022
 13. Brücknerowa, Siegrid z Noweje Wjeski  (Gmejna Worklecy)
 14. Brězan, Pětr ze Smječkec (Gmejna Worklecy)
 15. Wjacławk, René z Ralbic (Gmejna Ralbicy-Róžant) - do 31.12.2023
 16. Ryćer, Hubertus z Drježdźan (Gmejna Ralbicy-Róžant) - wot 01.01.2024
 17. Bjeńš, Tomaš z Konjec (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 18. Žur, Tilo z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)

Sobustawojo 2014 - 2019

 1. Měrko Domaška ze Serbskich Pazlic (Předsyda)
 2. Kliman, Marko z Prawoćic - wot 01.08.2015 (Gmejna Chrósćicy)
 3. Šołta, Bosco z Prawoćic (Gmejna Chrósćicy)
 4. Nuk, Roman z Nuknicy (Gmejna Chrósćicy)
 5. Žur, Křesćan z Pěskec (Gmejna Njebjelčicy)
 6. Delenk, Lukaš z Njebjelčic (Gmejna Njebjelčicy)
 7. Wätzig, Enrico z Serbskich Pazlic (Gmejna Njebjelčicy)
 8. Rjeda, Stefan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 9. Rychtar, Daniel z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 10. Lipič, Konrad z Jawory (Gmejna Pančicy-Kukow)
 11. Anders, Štefan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 12. dr. Walda, Beno z Worklec (Gmejna Worklecy)
 13. Kralowa, Marlies z Smječkec (Gmejna Worklecy)
 14. Brücknerowa, Siegrid z Noweje Wjeski (Gmejna Worklecy)
 15. Hrjehor, Jan z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 16. Luhmann, Eduard ze Smjerdźaceje (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 17. Šołta, Michał z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)

Sobustawojo 2009 - 2014

 1. Ryćer, Alfons ze Šunowa (Předsyda)
 2. Brußk, Franc z Worklec (Gmejna Worklecy)
 3. Delenk, Lukaš z Njebjelčic (Gmejna Njebjelčicy)
 4. Fussy, Rudolf z Kašec (Gmejna Pančicy-Kukow)
 5. Kokla, Achim z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 6. Brücknerowa, Siegrid z Noweje Wjeski (Gmejna Worklecy)
 7. Brycka, Maćij z Prawoćic (Gmejna Chrósćicy)
 8. Cyž, Tadej z Chrósćic (Gmejna Chrósćicy)
 9. Bjeńš, Tomaš z Konjec (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 10. Hanski, Sigmar z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 11. Kralowa, Marlies z Smječkec (Gmejna Worklecy)
 12. Mikela, Handrij z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 13. Rjeda, Stefan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 14. Šołta, Bosco z Prawoćic (Gemeinde Chrósćicy)
 15. Šołta, Michał z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 16. Wätzig, Enrico z Serbskich Pazlic (Gmejna Njebjelčicy)
 17. Žur, Křesćan z Pěskec (Gmejna Njebjelčicy)

Sobustawojo 2004 - 2009

 1. Ryćer, Alfons ze Šunowa (Předsyda)
 2. Brusk, Franc z Worklec (Gmejna Worklecy)
 3. Bělk, Jan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 4. Brojer, Ferdinand ze Swinjarnje (Gmejna Pančicy-Kukow)
 5. Brücknerowa, Siegrid z Noweje Wjeski (Gmejna Worklecy)
 6. Brycka, Maćij z Prawoćic (Gmejna Chrósćicy)
 7. Cyž, Tadej z Chrósćic (Gmejna Chrósćicy)
 8. Glawš, Tomaš z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 9. Hanski, Sigmar z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 10. Mikławšk, Alois z Worklecy (Gmejna Worklecy)
 11. Pjetaš, Franc z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 12. Rjeda, Stefan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 13. Šiman, Tadej z Chrósćic (Gemeinde Chrósćicy)
 14. Šołta, Michał z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 15. Šwjedźina, Hanka z Miłoćic (Gmejna Njebjelčicy)
 16. Šwejda, Hubert z Miłoćic (Gmejna Njebjelčicy)
 17. Žur, Křesćan z Pěskec (Gmejna Njebjelčicy)

Sobustawojo 1999 - 2004

 1. Ryćer, Alfons ze Šunowa (Předsyda)
 2. Brusk, Franc z Worklec (Gmejna Worklecy)
 3. Bělk, Jan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 4. Brojer, Ferdinand ze Swinjarnje (Gmejna Pančicy-Kukow)
 5. Brücknerowa, Siegrid z Noweje Wjeski (Gmejna Worklecy)
 6. Brycka, Maćij z Prawoćic (Gmejna Chrósćicy)
 7. Cyž, Tadej z Chrósćic (Gmejna Chrósćicy)
 8. Čórlich, Jurij z Konjec (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 9. Hanski, Sigmar z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 10. Hojer, Jan z Chrósćic (Gmejna Chrósćicy)
 11. Mögel, Maćij ze Serbskich Pazlic (Gmejna Njebjelčicy)
 12. Pjetaš, Franc z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 13. Rjeda, Stefan z Pančic-Kukowa (Gmejna Pančicy-Kukow)
 14. Šołta, Michał z Róžanta (Gmejna Ralbicy-Róžant)
 15. Šwjedźina, Hanka z Miłoćic (Gmejna Njebjelčicy)
 16. Wałda, Dr. Beno z Worklec (Gmejna Worklecy)
 17. Žur, Křesćan z Pěskec (Gmejna Njebjelčicy)