Lubi wobydlerjo, česćeni hosćo,

wutrobnje witam Was na internetowych stronach Zarjadniskeho zwjazka “Při Klóšterskej wodźe”. Z předležacym wirtuelnym poskitkom podamy Wam wažne informacije wo zarjadniskim zwjazku z jeho sobustawskimi gmejnami Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant. Zeznajeće mjez druhim hamtsku strukturu a naše zarjadniske nadawki.

Předležace strony smy za Was zhotowili. Maja so tež Waše ideje zadźěłać. Tohodla so wjeselimy, jeli naše strony wobšěrnje wužiwaće a nam Waše ideje a mysle zapodaće.

W mjenje sobudźěłaćerjow zarjadniskeho zwjazka strowi wutrobnje

Stefan Anders
předsyda