Wuběr rěčow:

Impresum

Emitent a redakcija

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe"
Póštowa dróha 8
01920 Pančicy-Kukow
wšitke kontakty >

Website

Naša internetowa strona wobsahuje slědowace domeny:

  1. https://www.am-klosterwasser.de

Awtorprawniski škit a ručenske wuzamknjenje

Wobsah a struktura tuteje internetoweje strony staj awtorprawnisce škitanaj. Rozmnožowanje a wužiwanje elementow, trjeba naše wurazne prjedowne přihłosowanje.

My spytamy awtorprawniski škit wšitkich na tutej stronje publikowanych elementow wobkedźbować, samowudźěłane abo licencoswobodne elementy wužiwać. Dyrbjał-li so na tutej stronje tola jedyn njemarkěrowany abo přez jedyn wopačny copyright škitany element namakać, njemóžeše so copyright bjezporočnje zwěsćić abo so wopak posrědkowaše. W tutym padźe wzamy potrjecheny element ze swojeje strony abo jón z wotpowědnym copyrightom značkujemy.

Na tutej stronje publikowany wobsah je z najwjetšej dokładnosću rešeršowany. Tola njerukujemy za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć a kwalitu k dispoziciji stajenych informacijow.

Pokaza-li tuta strona přez hyperlink na internetstrony třećich, potom su ći za jich publikowany wobsah sami zamołwići.

Na našu stronu smě so přez hyperlink pokazać. My pak njepřewzamy žanu zamołwitosć za swoje předstajenje na internetowych stronach třećich. Ručenske žadanja na nas, přez wužiwanje abo njewužiwanje wopisanych informacijow, su wuzamknjene.