Wuběr rěčow:

Wozjewjenja

Próstwa na spěšny internet

W nadawku Krajnoradneho zarjada Budyšin informujemy na wšitkich informaciskich taflach našich sobustawskich gmejnow  wo móžnosći zapodaća próstwy pola Němskeje Telekom za spěšny internet. Telekom připósćela wot 33. tydźenja kóždej domjacnosći a zarjadam wosebite formular z dalšimi informacijemi. My chcmemy Wam w slědowacym tohorunja podłožki k dispoziciji stajić:

- próstwa (pdf-werzija)

- dalše informacije (pdf-werzija)

 

 

 

 

Přeprošenje

Přichodna zjawna zhromadźizna Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ wotměje so wutoru, dnja 25.09.2018  w twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje, Póštowa dróha 8.

Započatk : 18.30 hodź.

Dnjowy porjad:

zjawny dźěl posedźenja:

 1. Witanje, zwěsćenje porjadneho přeprošenja a kmanosće wobzamknjenja

 2. Zapodaća za změny dnjoweho porjada a wobkrućenje porjada

 3. Kontrola protokola

 4. Wobzamknjenje k aktualizowanju 6. změny plana wužiwanja ležownosćow

 5. Přepodaće nadawka k pruwowanju zakónčenja finančneho lěta  zarjadniskeho zwjazka za lěta 2014 do 2016

 6. Wobzamknjenje k přepodaću nadawka za nakup potrjeby wohnjoweje wobory

 7. Informacije k planowanemu přetwarjej zarjadniskeho twarjenja

 8. Wobzamknjenje k społnomócnjenju předsydy zarjadniskeho zwjazka za wobstaranje a zatwar wotpowědnych připrawow jako škit před słóncom a ćopłotu

 9. Informacije předsydy zarjadniskeho zwjazka

 10. Naprašowanja z ludnosće

 11. Terminy

  Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja.

   

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcmemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija.