Wuběr rěčow:

Wozjewjenja

Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka

Přichodne posedźenje zarjadniskeho zwjazka wotměje so najskerje dnja 05.02.2019.

 

 

 

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcmemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija